laatste nieuwtjes

We heten u van allen welkom op de vernieuwde website van de Vaya Con Dios kennel. Ik ben er dan ongeloofelijk trots op dat ik dit voort mag zetten. We hebben ons jongste twelg Vaya Con Dios sunflower nu enkele weken in huis. Een echte vrolijke pup die echt energie heeft voor 10 honden. Ook staat er aan het einde van het jaar een nestje gepland. Als u meer wil weten over het aankomend nestje in 2020 kunt u onder nestaankondiging kijken daar staan alle gegevens. We wensen iedereen veel kijk plezier op onze website.

Zoals iedereen weet hebben we nu te maken met de covid 19. We zitten in een volledige lockdown. Evenementen en alles is uitgesteld. Maar ook in onze wereld met de honden is er wel wat gaande. We hebben als fokkers ons te houden aan de volgende afspraken. Ook hier riskeer je een grote boete ( buitenland ) Het is wel spijtig dat je een nestje pups hebt liggen. Deze zullen op latere leeftijd pas naar de nieuwe eigenaren mogen. Wat vervoeren is er niet bij. Dit is de laatste berichtgeving vanuit de Sint Hubert in Belgie. Houd u aan de regels aub en ga voorzichtig met u trouwe viervoeters om.  

Beste fokkers,
Beste leden van de KMSH,
Beste hondenliefhebbers,

Wij willen U graag enkelen belangrijke details meegeven om hetgeen via verschillende sociale netwerken worden verspreid, om deze te weerleggen :
1. Laat het duidelijk zijn dat het de werkgroep van de federale regering onder de leiding van de Eerste Minister aan zet is. Deze werkgroep (veiligheidsraad) vergadert eveneens met de minister-presidenten, en zijn de beslissingen van toepassing voor het ganse grondgebied.
2. Het fundamentele principe is duidelijk en is bevestigd door de directeur van het kabinet van de eerste minister, de secretaris van de regering, Gerard Duffy : Activiteiten zijn niet verboden, het zijn de voorwaarden die bewerkt zijn. Een restaurant mag niet geopend zijn, maar mag wel gerechten aan huis afleveren. Een loodgieter of een verver mag zijn werk in het gebouw van zijn client afwerken, een winkel met werkbenodigdheden mag zijn klanten aan huis beleveren.
• Voor zover dat de nodige afstand van 1.5 m en de hygiëne wordt gerespecteerd.
• DUS de aflevering van een puppy door de fokker is mogelijk! Het is een activiteit die niet specifiek verboden is in de tekst.
• Het is niet verplicht of voorgeschreven dat er moet beroep gedaan worden op een transporteur.
Op het einde van de week zullen de officiële teksten medegedeeld worden aan de fokkers en de nieuwe eigenaars van een Puppy.

Dus :
• U kan puppy’s afleveren aan de nieuwe eigenaar.
• U moet geen beroep doen op een special transport.
• Transport door Uzelf of een transporteur naar het buitenland is VERBODEN! Laat U niets wijsmaken van mensen die deze situatie proberen uit te buiten voor hun eigen belang.
Hieronder vindt U een kopie van de sms ontvangen van de gouverneur van het kabinet van de Eerste minister Gerard Duffy gisteren dinsdag 31/03 om 14.50.

Het is ook de kans voor ons om ons info’s en initiatieven te delen via een nieuwe facebookgroep, hier is de link.

https://www.facebook.com/groups/2837858972967654/

Bedankt voor jullie hulp in deze moeilijke tijden. Blijf voorzichtig en vooral gezond.Chers éleveurs,Chers membres de la KMSH,Chers amoureux des chiens,Nous aimerions vous donner quelques détails importants sur ce qui est distribué sur les différents réseaux sociaux, pour le réfuter:1. Qu’il soit clair que c’est la tâche du groupe de travail du gouvernement fédéral sous la direction du Premier ministre. Ce groupe de travail (Conseil de sécurité) rencontre également les premiers ministres et les décisions s’appliquent à l’ensemble du territoire.2. Le principe fondamental est clair et a été confirmé par le directeur du cabinet du Premier ministre, le secrétaire du gouvernement, Gérard Duffy: les activités ne sont pas interdites, ce sont les conditions qui ont été modifiées. Un restaurant peut ne pas être ouvert, mais peut livrer des plats à votre domicile. Un plombier ou un teinturier peut terminer son travail dans le bâtiment de son client, un magasin de fournitures de travail peut livrer à ses clients à domicile.• Dans la mesure où la distance nécessaire de 1,5 m et l’hygiène sont respectées.• SO livraison d’un chiot par les éleveurs possible! C’est une activité qui n’est pas spécifiquement interdite dans le texte.• Il n’est ni obligatoire ni obligatoire de faire appel à un opérateur.A la fin de la semaine, les textes officiels seront communiqués aux éleveurs et aux nouveaux propriétaires d’un Chiot.Donc:• Vous pouvez livrer des chiots au nouveau propriétaire.• Vous ne devez pas compter sur un transport spécial.• Le transport par vous-même ou par un transporteur à l’étranger est INTERDIT! Ne vous laissez pas berner par les personnes qui tentent d’exploiter cette situation à leur propre avantage.Ci-dessous vous trouverez une copie du SMS reçu du gouverneur du cabinet du Premier ministre Gérard Duffy hier mardi 31/03 à 14h50.

Thierry Vercauter
Secretaris generaal

Hieronder de Franse vertaling via Google Translate.

C’est aussi l’occasion pour nous de partager nos infos et initiatives à travers un nouveau groupe facebook, voici le lien.https://www.facebook.com/groups/2837858972967654/Merci pour votre aide en ces temps difficiles. Restez prudent et surtout en bonne santé.Thierry VercauterSecrétaire Général

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Op 24 oktober 2020 zijn Vaya Con Dios Amazing Dreamer en Lady Luck zijn de trotse ouders geworden van 7 gezonde puppie’s. 2 reuen en 5 teven. Alle puppie’s hebben al een eigenaar en ze hebben ook alle een naam. ( Toby, Tygo, Tinkelbel, Tiffany, Trixie, Tara Star en Tippy )